Riktig Bruk

/ruk Aminoblue p

Sjøpølse har antikoagulerende egenskaper og Aminoble kan virke blodfortynnende. De som er på blodfortynnende medisinering, som feks. Warfarin bør samråde seg med lege.

Retningslinjer for bruk:

  • Anbefalt inntak er 2 kapsler per dag.
  • Ikke ta mer enn anbefalt dose.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Kan gi allergiske reaksjoner ved allergi overfor fisk og/eller skalldyr.
  • Utvis generell forsiktighet ved bruk av kosttilskudd, som du ville gjort det med alle andre næringsmidler.